Barninstruktör

Gustavo Rodriguez

Kampsportsbanan inleddes med lite judo och senare karate men det var inte förrän under tonåren som jag satsade på aikido där jag efter några års träning blev barntränare.

I en strävan att lära mig mer provade jag även på aikijutsu och ju-jutsu och det var under den här perioden i mitt liv som jag genom vänner kom i kontakt med det som då kallades Ninpo Taijutsu numera Bujinkan Budo Taijutsu. Teknikerna fick mig att se på budo med helt nya ögon och jag kände att jag äntligen hade funnit en art som erbjöd allt det jag var ute efter.

Man slutar aldrig att lära av andra och upptäcka nya grejer. Även under de två långa uppehåll som jag har tagit från träningen p.g.a. studier och barn har ändå arten alltid funnits i bakhuvudet. Det är en stil för livet.

Våren 2017 gick jag Svenska Budo & Kampsportsförbundets barnledarutbildning.