Bujinkan Bushin Dojo på Sveavägen 130 i Stockholm

Bujinkan Bushin Dojo är en klubb med erfarna instruktörer som regelbundet åker till Japan för att träna.

Klubbens träning präglas av en fokusering på grunder och att de som är elever i klubben studerar, inte bara tränar.

I och kring träningen finns en stor hjärtlighet och kamratskap. Det görs klart för alla redan vid prova-på-träningarna att de som tränar helhjärtat och verkligen är seriöst intresserade av budo är välkomna att träna, är man inte det finns det kanska andra motionsformer att vända sig till.

I Japan är det vanligt att instruktören som är ansvarig för träningen finns med i dojo namnet, till exempel Bujinkan Noguchi Dojo. Då vi är flera instruktörer som präglas av en gemensam anda kring träningen, har vi valt att samlas under namnet Bushin. Samtliga graderingsdiplom beställs via Honbu dojo i Japan, men de stämplas med Bujinkan Sundelius Dojo för att visa vem som är ytterst ansvarig för graderingen/rekommendationen. Ordet Bushin kan närmast liknas vid en krigares hjärta (som inte bara behöver handla om fighting spirit utan även kärlek och omtanke, budons tanke är ju ändå att nära fred och förhindra krig) och är en gåva från Hatsumi Sensei via Sveneric Bogsäter.

Klubben är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet.

Kamiza med Kamidana i dojon på Sveavägen 130 - Marishiten till vänster närmast och Bujinkan Dojo till höger närmast - båda målade av Hatsumi sensei. I dörrarna finns ofuda från Katori, Kashima och Bujinden (gamla Bujinkan Honbu Dojo i Japan). 15 dan diplomet längst till vänster är från 2009 och Shidoshi (5 dan instruktör)-licensen längst till höger är från 1995.

Ps: Du kan läsa mer på wikipedia om Kamidana, Marishiten mm.