Varför träna Bujinkan?

Genom att träna okonventionella lösningar på konfliktsituationer lär vi oss att finna kreativa lösningar på konflikter.

Den ena sidan av träningen gäller medvetandet eller själen, den andra gäller kroppen. Dels tränar vi kroppen genom styrkeövningar och tänjningar, samtidigt som vi lär känna kroppen för att kunna bevara hälsa och kraft, dels tränar vi kroppen att utföra de rörelser som utgör basen för Budo-utövarens tekniker, och basen för hans filosofi.

Medvetandet och personligheten övas framförallt när kroppen tränas. Att i trevlig miljö träna sig att handskas med andras och egna aggressioner gör en lugnare och säkrare.

Bujinkan Hombu Dojo (huvud dojo) i Japan 1997-2015 då den revs och en ny byggdes

Nybörjarträning

Om du tycker att det här låter intressant och att det kan vara något för dig så är du varmt välkommen till Sveavägen 130 för att träna med oss. Som nybörjare så får du självklart prova några träningspass innan du bestämmer dig för om du vill fortsätta.

Under den första tiden så kommer din träning i huvudsak att bestå av fallträning , balans- och koordinations- övningar, slag-, spark- och kast- teknik. Allt för att öka din kondition och rörelseförmåga. Du måste få en stabil och trygg grund att stå på, annars får du svårt att förstå framtida mer avancerad träning.

Ett felaktigt rörelsemönster som är invant är mycket svårt att ändra på och det kan ge upphov till förslitningsskador i längden. Den första tiden är viktig för dig då du kommer att lära dig dina begränsningar eller snarare lära dig att du faktiskt klarar mer än du tror, bara du försöker!
Vi är flera instruktörer som hjälper dig.

Alla tränar av olika anledningar, en kan vara att lära sig att freda sig. Du skall vara medveten om att det inte finns någon teknik som "alltid" fungerar, den som säger så ljuger, det finns en risk att invaggas i falsk trygghet om du tror på det. I slutändan är det upp till dig om du klarar av att utföra en handling eller inte.

Rikard Sundelius undervisar på träningsläger i Danmark 2010

Avancerad träning

För all framtid så kommer din träning att innehålla fallteknik. Övningarna är påvisat bra för otränade ryggar, framförallt för dig som har ett stillasittande jobb. All träning utgår från en stabil grund som du sakta men säkert bygger upp med olika sorters rörelseövningar  . Efter en tids träning så får du lära dig behärska grunderna i flera Japanska traditionella vapen, så som  Katana  Naginata  Yari  Bokken  Bo  , Jo  Jutte  osv.

Träningen saknar alla inslag av tävling och passar såväl tjejer som killar.
I strävan efter att utveckla alla medlemmar i vår klubb så försöker vi i möjligaste mån hjälpa alla medlemmar att få komma iväg på träningsläger för att där lära sig mer, träffa andra utövare och delta i den stora gemenskapen där. Våra instruktörer åker ofta på träningsläger för att inhämta mer influenser till den dagliga träningen. Klubbens instruktörer åker regelbundet till Japan och Hombu Dojo (Huvud dojon) för att träna med Soke Masaaki Hatsumi och dennes närmaste elever. Som elev hos oss så får du även möjligheten att få följa med till Japan för en unik träningsresa med inslag av kultur och historia. På så sätt så försöker vi att alltid hålla en hög kvalité på träningen och våra elever får en bra möjlighet att utvecklas, inte bara som budo utövare, utan även som människor.
Det är den egna erfarenheten som berikar, utvecklar och förändrar.

Gustavo utför en Ganeski Nage på träning 19/7 2011.