Så här fungerar det!

Avgiften för medlemskap i föreningen är 200 kr/kalenderår och träningsavgiften är 1 900 kr/termin. Avgifterna betalas i förskott.

Vi har två terminer per år: vår- och hösttermin. Vi har inget sommaruppehåll, dock ett kortare uppehåll kring jul- och nyårshelgerna.

I avgiften ingår olycksfallsförsäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet för dig som tränar hos oss.

Betalning sker till föreningens postgiro 57 02 51-9 eller bankgiro 678-993.

Föreningens org.nr är 802454-6056.

Teknik blir demonstrerad på Rikard Sundelius i Hombu Dojo Japan.