Så här fungerar det!

Terminsavgiften för träning och medlemskap i föreningen är 2 000 kr och betalas inför varje termin.

Vi har två terminer per år: vår- och hösttermin. Vi har inget sommaruppehåll, dock ett kortare uppehåll kring jul- och nyårshelgerna.

I avgiften ingår olycksfallsförsäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet för dig som tränar hos oss.

Du ska även betala en årlig medlemsavgift till Bujinkan i Japan, det kostar 2 000 JPY (ca 180 kr) och betalas kontant i JPY till huvudinstruktören.

Betalning sker till föreningens postgiro 57 02 51-9 eller bankgiro 678-993.

Föreningens org.nr är 802454-6056.

Teknik blir demonstrerad på Rikard Sundelius i Hombu Dojo Japan.