Så här fungerar det!

Terminsavgiften för träning och medlemskap i föreningen är 2 000 kr och betalas inför varje termin.

Vi har bara två terminer per år och det är vår- samt hösttermin. Vi har inget sommaruppehåll, dock ett kortare kring jul och nyårshelgerna.

I avgiften ingår olycksfallsförsäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet för dig som tränar hos oss.

Du ska även betala en årlig medlemsavgift till Bujinkan i Japan, det kostar 2000 JPY (ca 180 kr) och betalas kontant i JPY till huvudinstruktören.

Betalning sker på föreningens Postgiro 57 02 51-9 eller Bankgiro 678-9937

Föreningens Org. nr är 802454-6056

Teknik blir demonstrerad på Rikard Sundelius i Hombu Dojo Japan