Är du intresserad av att besöka oss, söka kontakt, anmäla dig till ett evenemang eller har du synpunkter på sidan?

Besöka oss kan du göra (här)  
Albygatan 117 (nb/baksidan), Sundbyberg (Stockholm). 

Vill du nå oss via mail så gör du det enklast här via E-post: info@bushin.se

Eller så kan du ringa
Rikard Sundelius 073-9641117

Vill du nå vår barn och ungdomstränare så gör du det via E-post: Gustavo@bushin.se eller på Tfn: 072-220 84 64

Betalningar görs till
Postgiro 57 02 51-9
Bankgiro 678-9937

Vårt Org. nr är 802454-6056 

Svenska Budo & Kampsportsfördbundet nr 2016
 

Svärdsmed vid Kashmir Jingu, Japan 2008