Är du intresserad av att besöka oss, söka kontakt, anmäla dig till ett evenemang eller har du synpunkter på sidan?


Besöka oss kan du göra på Albygatan 117 (nb/baksidan), Sundbyberg, Stockholm.

Vill du nå oss via e-post är adressen: info@bushin.se

Eller så kan du ringa: Rikard Sundelius, 073-964 11 17.

Vill du nå vår barn- och ungdomstränare Gustavo Rodriguez gör du det via e-post: gustavo@bushin.se, eller tel: 072-220 84 64.


Betalningar görs till:

Postgiro 57 02 51-9
Bankgiro 678-9937

Vårt org.nr är 802454-6056

Svenska Budo & Kampsportsförbundet nr 2016Svärdsmed vid Kashmir Jingu, Japan 2008.