Om graderingssystemet

Inom Bujinkan används ett system med kyū-/dan-grader, vilket är vanligt bland japanska stilar. Som nybörjare startar man med mukyū (vitt bälte, ingen grad) och därifrån följer kukyū (9 kyū) vidare i fallande ordning till ikkyū (1 kyū). För kyū-graderna används grönt bälte (ibland rött för kvinnor). I vissa dojo används flera olika färger på bälten, framför allt för barnklasser. Efter kyū följer 10 dan-grader, från shodan (1 dan) till jūdan (10 dan). Utövare med dan-grader bär svart bälte.

Testet för godan, 5 dan, är intressant då det skiljer sig markant från tester för andra grader. Det så kallade sakkitestet utförs av Bujinkans Soke, eller på senare tid av någon Shihan utsedd av Soke, och går till så att utövaren sitter på golvet i Seiza och blundar medan testförrättaren står bakom och gör ett vertikalt hugg med ett bambusvärd (se bild). Om utövaren kan undvika hugget har hen klarat testet. Det finns 5 nivåer av jūdan, döpta efter de fem elementen (jord, vatten, eld, vind och tomhet). I vardagstal benämns dessa jūichidan-jūgodan (11–15 dan).