Om våra gemensamma åtaganden

Betalning av terminsavgift 
Full terminsavgift ska erläggas innan terminsstart. Undantag för dig som kommer och provtränar naturligtvis. Har du provtränat och bestämt dig för att fortsätta ska terminsavgiften betalas utan dröjsmål.

Återbetalning av terminsavgift
Om du avbryter ditt deltagande när terminen har startat är du skyldig att erlägga full terminsavgift.

Om du avbryter en termin på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas ej utnyttjad del av terminsavgiften.

Ändrade tider
Om vi tvingas ställa in träningen före terminstartstart har du rätt att återfå hela terminsavgiften. Detsamma gäller om tidpunkten för sammankomsterna ändras, på grund av föreningens åtgärd, på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du vill avböja fortsatt information, meddela det skriftligen.

Personnummer används för statistik och eventuell ansökan om bidrag från kommunen. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer ber vi dig ta kontakt med föreningens kassör.

Övrigt
Litteratur, träningskläder och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i träningsavgiften och tillkommer därför om inget annat anges.

 

Om material på www.bushin.se

Bilder, texter och artiklar som är publicerade här är antingen skapade av oss medlemmar i föreningen eller där godkännande har inhämtats först eller på eget initiativ sänts till föreningen.

Under första sidan och under "Om Bujinkan" är stora delar av texten samma som finns på Svenska Bujinkanförbundets hemsida (
www.bujinkan.se ). Anledningen är att det finns så många som försöker beskriva Bujinkan och vi vill tydligt visa att vi ställer oss bakom den väl genomarbetade beskrivning som finns på förbundets sida.

SKulle du mot förmodan hitta material som du inte tycker ska finnas här får du gärna kontakta oss så tar vi givetvis bort det.