Kom ihåg det här!

§1) Självklart sköter man sin personliga hygien, samt tvättar sina träningskläder regelbundet, se också till att naglar är i sådant skick att du inte skadar din träningspartner.

Smycken och klockor används inte under träningen.

Vi städar vår träningslokal (dojo) efter varje träning.


§2) Stanna till i dojons dörröppning (alltid när man går in i eller lämnar dojon): ihop med hälarna och händerna vid sidorna, buga korrekt under tystnad.


§3) Vi tillämpar japansk budo-etik, d.v.s. vi bugar i respekt och tacksamhet mot varandra, före och efter träningen samt följer artigt våra instruktörers anvisningar under tystnad och med koncentration.


§4) Inget stoj eller flams i dojon!

Alla förväntas visa respekt för att instruktören lägger sin tid på att instruera er elever att bli duktiga utövare inom Bujinkan.


§5) Man ifrågasätter aldrig sin instruktör under träningen.

Om man vill säga något viktigt eller fråga något, så räcker man tyst upp handen och väntar på att instruktören ska ge en ordet.


§6) All form utav utövning, eller demonstration, utanför dojon är förbjuden!

Det enda som är tillåtet är under organiserade former, där instruktören informerats och samtycker. Missbrukar man instruktörens förtroende, så riskerar man att bli utesluten ur föreningen.

Som elev i en Dojo har man ett personligt ansvar gentemot sin instruktör, att inte missbruka det förtroendet som er instruktör ger er genom att lära ut fungerande stridskonst. Det är mycket olämpligt att demonstrera sina kunskaper utanför budokretsar och/eller i offentlig miljö.


§7) Självklart betalar man sin träningsavgift samt årsavgift i förskott.


§8) Föräldrar, syskon och kompisar är mycket välkomna till klubben för att titta på. All träning kräver koncentration därför hänvisar vi "övrig publik" till de besöksstolar eller motsvarande som finns i lokalen. Vi leker inte Bujinkan, vi tränar Bujinkan som en traditionell japansk kampart (budo). Oseriösa personer som inte respekterar träningslokalen (dojon) kommer att bli avvisade, och är heller inte välkomna till dojon som publik, då de stör träningen.


§9) Det är viktigt att komma i tid till träningen, då vi inte håller på med något spel eller match, där man kan hoppa in när som helst. Kommer man för sent störs hela gruppen.

Om man skulle bli försenad: Buga som vanligt i dörröppningen, sätt dig sedan vid sidan direkt innanför dörröppningen i Seiza (så du inte hindrar andra från att passera). Hälsa mot Kamiza genom att tyst utföra rutinen för "Shikin Haramitsu Daikomyo" och invänta sedan att instruktören ger dig klartecken för att delta i träningen.

Genom att göra rutinen för "Shikin Haramitsu Daikoimyo" önskar vi varandra en skadefri och glädjerik träning tillsammans.


Med stöd av dessa ordningsregler är det styrelsens förhoppning att vi tillsammans hjälps åt att skapa en trevlig dojo.