Shidôshi-kai

Rikard Sundelius fick titeln Yuushuu (Excellent) Shihan av Soke i Japan, november 2015.

Jag är oerhört glad över att vi har flera Shidôshis som tränar i klubben. Men det uppstår ibland frågor som ny Shidôshi så jag förtydligar lite här vad som gäller. Förtydligande kommer via Mark Lithgow som bor i Japan sedan länge och som har tät kontakt med Bujinkan Honbu admin och Soke.

Att vara en Shidôshi och vara en medlem av Shidôshi-kai är två olika saker. När du passerar godan testet, är du automatiskt en "Shidôshi".

Om du avser att undervisa, eller mer specifikt, att driva en dojo och ansvara för att gradera elever, måste du vara medlem i Shidôshi-kai och betala en årlig avgift. Medlemskapet ger dig möjligheten att beställa och tilldela graderingsdiplom från Japan, Bujinkan medlemskap, trycksaker etc. från Honbu.

Om du är en Shidôshi, men inte betalt in medlemsavgiften för Shidôshi-kai kan du inte förvänta dig att kunna beställa saker från Honbu admin. Men det är inte samma sak som att du inte kan åka till Japan och träna i Honbu dojo, du kan alltid träna om du har vanligt medlemskap i Bujinkan.

Inom en snar framtid är det troligt att en kopia av ditt nuvarande Shidôshi-kai kort kommer att krävas för all kommunikation med Honbu kontoret om graderingar, etc. Om det inte bifogas, kan du förvänta dig ett brev som säger att din beställning blir liggande tills en kopia av ditt medlemskort har mottagits. Till exempel vid senaste Shidoshi-Kai träffen i Japan ombads samtliga deltagare visa sitt medlemskort.

Detta gäller dock endast för grader upp till 4:e dan. När en person passerar godan testet, har de tekniskt sett blivit en personlig elev till Soke. Och som sådan är Soke den enda person som kan tilldela dem grader över 5:e dan. En Shidôshi/Shihan kan dock rekommendera dem till en grad, men kan inte faktiskt tilldela den. När Soke får en rekommendation för en person, kommer han att titta efter den personens historia som finns registrerad i Japan och göra en bedömning från fall till fall från den information han ser (tid sedan godan, tid sedan senaste grad, etc.). Den person som rekommenderar någon för en grad får inte ut något av detta (det är inte deras student, utan Soke’s).

Om man som Shidoshi inte har ambitionen och behovet att beställa/administrera saker från Hombu dojo så kan man välja att betala vanligt medlemskap genom en Shidôshi-kai medlem.

Med Shidôshi-kai medlemskap kommer också ett ansvar. Det finns de som har intrycket att medlemskap inte är obligatoriskt. Som tillexempel att det endast är nödvändigt för människor som reser till Japan för att träna. Men hur kan man göra anspråk på att vara med i Bujinkan om man inte är medlem?

Det är en Shidôshis/Shihans skyldighet, som driver en dojo, att betala Shidôshi-kai medlemskap och säkerställa att eleverna är medlemmar i Bujinkan.

I Bujinkan Bushin Dojo har vi ambitionen att Shidoshis/Shihans i föreningen träffas några gånger per år för att diskutera och resonera om träningen.

Med vänlig hälsning

Rikard Sundelius

Januari 2016