Medlemsansökan

Här ansöker du om medlemskap i klubben.

Genom att fylla i uppgifterna nedan, kompletterat med personnummer och postadress, ansöker jag om medlemsskap i IF Bujinkan Bushin Dojo. Jag bekräftar också att jag har accepterar för var tid gällande ordningsregler för träningen.

Du kan läsa om våra gällande ordningsregler här http://www.bushin.se/45585718

Du kommer att få ett inbetalningskort för terminsavgiften, alternativt att du betalar in avgiften på föreningens postgiro.

På begäran ska du kunna beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister och lämna kuvertet oöppnat till Styrelsen. Finns du i belastninsgregistret kan det medföra att du inte beviljas medlemsskap i föreningen. I så fall betalas naturligtvis eventuell terminsavgift tillbaka.

Terminsavgiften för träning och medlemskap i föreningen är 2 000 kr och betalas inför varje termin.

Vi har bara två terminer per år och det är vår- samt hösttermin. Vi har inget sommaruppehåll, dock ett kortare kring jul och nyårshelgerna.

I avgiften ingår olycksfallsförsäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet för dig som tränar hos oss.

Du ska även betala en årlig medlemsavgift till Bujinkan i Japan, det kostar 2000 JPY (ca 180 kr) och betalas kontant i JPY till huvudinstruktören.

Betalning sker på föreningens Postgiro 57 02 51-9 eller Bankgiro 678-9937.

Välkommen!