Medlemsansökan

Här ansöker du om medlemskap i klubben.

Genom att fylla i uppgifterna nedan, kompletterat med personnummer och postadress, ansöker jag om medlemskap i IF Bujinkan Bushin Dojo. Jag bekräftar också att jag accepterar gällande betalningsvillkor samt ordningsregler för träningen.

Du kan läsa om våra gällande ordningsregler här http://www.bushin.se/45585718


Terminsavgiften för träning och medlemskap i föreningen är 2 000 kr och betalas inför varje termin.


Du kommer att få ett inbetalningskort för terminsavgiften, eller betalar avgiften direkt till föreningens postgiro 57 02 51-9. Glöm inte att uppge ditt namn på inbetalningskortet/vid direktbetalning.


I avgiften ingår olycksfallsförsäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet för dig som tränar hos oss.


Du ska även betala en årlig medlemsavgift till Bujinkan i Japan, det kostar 2 000 JPY (ca 180 kr) och betalas kontant i JPY till huvudinstruktören. Betalning sker via föreningens postgiro 57 02 51-9 eller bankgiro 678-9937. Glöm inte att uppge ditt namn vid inbetalningen.


På begäran ska du beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister och lämna kuvertet oöppnat till styrelsen. Om du finns i belastningsgregistret kan det medföra att du inte beviljas medlemskap i föreningen. I så fall betalas naturligtvis eventuell terminsavgift tillbaka.

Vi har två terminer per år: vår- och hösttermin. Vi har inget sommaruppehåll, dock ett kortare uppehåll kring jul- och nyårshelgerna.

VÄLKOMMEN!