Medlemsansökan

Här ansöker du om medlemskap i klubben.

Genom att fylla i uppgifterna nedan, kompletterat med personnummer och postadress, ansöker jag om medlemskap i IF Bujinkan Bushin Dojo. Jag bekräftar också att jag accepterar gällande betalningsvillkor samt ordningsregler för träningen.

Du kan läsa om våra gällande ordningsregler här
http://www.bushin.se/45585718

Medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår och träningsavgiften är 1 900 kr/termin. Avgifterna betalas i förskott.

Du kan få ett inbetalningskort för avgiften, eller betalar direkt till föreningens postgiro 57 02 51-9. Glöm inte att uppge ditt namn på inbetalningskortet/vid direktbetalning.

I avgiften ingår olycksfallsförsäkring via Svenska Budo & Kamsportsförbundet för dig som tränar hos oss.

På begäran ska du beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister och lämna kuvertet oöppnat till styrelsen. Om du finns i belastningsgregistret kan det medföra att du inte beviljas medlemskap i föreningen. I så fall betalas naturligtvis eventuell terminsavgift tillbaka.

Vi har två terminer per år: vår- och hösttermin. Vi har inget sommaruppehåll, dock ett kortare uppehåll kring jul- och nyårshelgerna.

VÄLKOMMEN!